CESTA

ZDRAVÍ, HARMONIE A POZNÁNÍ

so ham / já jsem

So ham v sanskrtu znamená "já jsem"

V hlubším významu pak, že každá bytost je manifestací Nejvyšší bytosti, Stvořitele, Boha. 

"Já" je vnímáno a prožíváno jako energie, která převyšuje tělo, mysl, ego i intelekt.

Mým posláním a velkým přáním je, abyste dokázali plně prožít všechny aspekty jógy a pochopili, že vše souvisí se vším. Nejde praktikovat jógu a stále mít stejné myšlenkové vzorce, nejde se starat o tělo pohybem a nemít jasno v tom, jak správně jíst nebo relaxovat. 

Každý člověk ve svém životě zakusil různé pády. Některé byly pouhým klopýtnutím, jiné letem střemhlav z velké výšky. Ať jsou naše zranění malé bolístky, nebo velké rány, pořád mějme na paměti jak velký kus cesty už jsme ušli, a že naše cesta byla a je, lemována úspěchy a výhrami. V rukách držíme svou budoucnost a je pouze na nás, jaká bude. Tvoříme ji tady a teď, svými myšlenkami, vnitřním nastavením a také způsobem, jakým vnímáme a vidíme svět.

Každý z nás obdržel ten nejvzácnější dar, který nelze vyvážit zlatem, ani diamanty. Tím darem je Život. Pečujme o něj tedy s patřičnou úctou a nepromarněme ho.

Od roku 2016 se věnuji pouze tomu, co cítím, že má smysl a čemu věřím. Na pravidelných lekcích a workshopech předávám své poznatky, načerpané během mojí osobní praxe jógy. Pořádám transformační víkendové pobyty, jógové retreaty u moře a spolu-tvořím jógově konstelační workshopy. Vdechla jsem život své značce aroma olejů a přírodních svíček YantraTherapy, věnuji se léčitelství, šamanismu, aromaterapii, muzikoterapii, miluji šamanské bubny, tibetské mísy, ženské kruhy, rituály a meditace, zpěv manter.

Nesmírně si cením všech darů poznání a životních zkoušek, které ke mě přicházejí. Měla jsem možnost prožít jeden rok na Srí Lance a trávit ho hlubokým ponořením se do sebe, meditacemi, jógou a studiem. Cítím celým svým srdcem, že jsme vedeni a podporováni "něčím", co nás přesahuje a zároveň jsme toho neoddělitenou součástí. Ať se v našem životě děje cokoli, co nám není úplně příjemné, zkusme to vnímat pozitivně. Děje se to z nějakého důvodu a je na nás, abychom přišli na to, proč se některé situace opakují.

Ve svém životě jsem několikrát ztratila směr, ale pokaždé mě "ne-náhoda" vrátila zpět k mému záměru a poslání... Pomáhat lidem k naplnění jejich životní cesty.

S láskou, Petra 

                                  

Velmi ráda s vámi budu sdílet své prožitky a zkušenosti z oblasti:

- jógy - Certifikace: lektor hatha jógy - Power Yoga Akademie Praha, Terapeutická jóga - World Yoga Alliance

- pranic healing - léčení za pomocí energie (Certifikace: léčitel Pranic Healing Mr.Choa Kok Sui - I.,II., III.stupeň)

- meditace, mantrování, jógové filosofie

- šamanismu

- aromaterapie

- soundhealingu

- chi-kunguYantraYoga

Yantra znamená doslova "podpora" anebo "pomůcka". Je to geometrický tvar, který se používá jako velmi účinný nástroj kontemplace, koncentrace a meditace. Má ochrannou funkci, pomáhá čistit prostor i tělo od negativní energie. Má podporující a harmonizující funkci. Lze jím harmonizovat vodu (programovat), zvyšovat účinek léků, mastí, olejů.

Nejuctívanější jantrou v Indii je Sri yantra, yantra velké kosmické mocnosti (Tripura Sundari). Představuje symbol celého kosmu, jenž slouží jako upomínka na to, že jsme neoddělitelnou součástí všeho.

YantraYoga vystihuje můj způsob pojetí jógového učení a svým významem vychází symbolicky z výše uvedeného. Jedná se o ucelený transformační proces skrze kultivaci těla a mysli k pochopení a vyjádření sebe sama...

Jóga je úžasným nástrojem, jak si udržet zdraví, vitalitu, radost ze života, učí nás rozvíjet lásku v srdci, mění naše vnímání sebe a světa jehož jsme součástí. YantraYoga působí v úrovních fyzického a energetického těla, stejně tak emočním těle a duši. Má spoustu rovin a spekter, očistných a terapeutických účinků. Pokud vnímáme energii jen v úrovni fyzického těla (myšleno provádění pozic/ásan), není využit její plný potenciál a tudíž se nemůže plně projevit ani náš vlastní potenciál.

YantraYoga je hluboké ponoření se do sebe sama a ukazuje nám cestu, jak se stát tvůrcem svého života. Vše co se v našem životě děje je odrazem nás samých. Naše chování, způsob uvažování, to jak reagujeme na různé situace v životě, jakým myšlenkám dáváme moc ovládat náš život, jaké bloky v sobě máme, co si neseme z minulosti a mnoho dalších energií, které vědomě či nevědomě vytváříme, to vše vysílá do světa vibrace s nimiž mohou rezonovat pouze vibrace na stejné frekvenci... tedy vše co se děje kolem nás, je v plném rozsahu naším dílem. Jóga nás učí, abychom vše prožívali vědomě, odstranili postupně bloky, vzorce a programy a prožívali vše plně, v lásce a jednotě.

YantraYoga
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky